Trending ▼   ResFinder  

Q & A − Vibgyor High School, Marathahalli, Bangalore

58/1, Thubarahalli, Whitefield Road, Behind Shriram Samrudhi Apartments, Varthur Marathahalli, Bengaluru - 560 066, Karnataka, INDIA
223 Students and 11 Class Pages on ResPaper +Join

Ask a Question

Answer a Question!

😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ICSE Kannada ಎಂಬ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಚ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಕನ್ನಡದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
asked by ICSE ಕನ್ನಡ (Kannada) (icse_kannada_world) 6 years ago
0
an electric bulb is marked 250W,220V.How long ti will consume
asked by Ganesh Purimetla (ganesh15) 6 years ago
0
Vibgyor High School chat

© 2010 - 2022 ResPaper. Terms of ServiceContact Us Advertise with us